Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Konsultacja psychologiczna polega na właściwej ocenie problemu zdrowia psychicznego. Odpowiednia ilość czasu i przyjazna atmosfera sprzyjają dogłębnej analizie problemu, z którym Pacjent nie może sobie poradzić.
Poradnictwo jest formą wsparcia ukierunkowaną na rozwiązanie bieżącej sytuacji oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie przy wykorzystaniu posiadanych zasobów i możliwości. Jest to krótsza od terapii forma pracy, zwykle ograniczająca się do kilku spotkań.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia rozumiana jest jako leczniczy proces, podczas którego osoba może pogłębić swoją relację ze sobą, wzmocnić się i nauczyć się żyć bardziej świadomie. Jej celem jest wspieranie człowieka w pełnym (zarówno intelektualnym, jak i emocjonalnym) doświadczaniu siebie i świata. Pomaga podejmować decyzje w zgodzie z sobą, brać na siebie odpowiedzialność za własne życie i lepiej sobie z nim radzić.
Psychoterapeuta towarzyszy i pomaga osobom w kształtowaniu swojego życia tak, aby mogły czuć się w nim bezpiecznie, doświadczały i rozumiały swoje uczucia i emocje, umiały budować bliskie relacje, odkryły oparcie w sobie, traktowały siebie i innych z szacunkiem, żyły z pełną wewnętrzną akceptacją dla własnych działań.

Na konsultacje i spotkania psychoterapeutyczne w APRIORI Centrum Zdrowia zapraszamy osoby doświadczające:
– kryzysu emocjonalnego, chaosu uczuć, zagubienia,
– pustki, niemocy, bezsilności, prowizorycznego życia,
– braku zaufania, lęku, poczucia winy, bezwartościowości,
– osamotnienia, poczucia oddzielenia od siebie,
– wewnętrznej kruchości, wysokiej wrażliwości, lęku przed uczuciami i miłością,
– trudności w relacjach z innymi ludźmi,
– problemów natury seksualnej,
– zranień w bliskich relacjach, straty, żałoby,
– znajdujące się w sytuacji kryzysu i trudności, z którymi nie mogą sobie same poradzić
– utraty sensu życia.

Umawianie wizyt:

– prosimy o korzystanie z kalendarzy online znanylekarz.pl lub telefonicznie pod numerem recepcji +48 888 44 55 79

Psycholog, psychoterapeuta