Psychiatria to dziedzina medycyny bardzo potrzebna we współczesnym, dynamicznym świecie, w którym probemy natury psychicznej są coraz częstsze i coraz trudniej samemu się z nimi rozprawić.

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna polega na właściwej ocenie problemu zdrowia psychicznego, odpowiednia ilość czasu i przyjazna atmosfera sprzyja dogłębnej analizie problemu, z którym pacjent sobie nie może poradzić.

Psychoterapia

Możliwość indywidualnego podejścia do problemu, często w regularnych spotkaniach z psychoterapeutą, tworzą jedną z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z problemami natury psychicznej. Pomaga rozwijać relacje międzyludzkie, radzić sobie z myślami, emocjami, zachowaniami i wieloma innymi trudnościami codziennego życia.

Nasi Lekarze

  • Psychiatria