Konsultacja

To wizyta w cztery oczy w gabinecie lekarskim. Podczas niej przeprowadza się pierwszy wywiad z pacjentem, omawia wyniki dotychczas przeprowadzonych badań, wyjaśnia wątpliwości i – przede wszystkim – podejmuje dalsze kroki w kierunku rozpoznania. Lekarz może podjąć decyzję o dalszej – ambulatoryjnej (a zatem opartej na cyklu wizyt) diagnostyce, może również zalecić pozostanie w szpitalu. Konsultacja to bardzo ważny element całego procesu diagnostycznego. Tu, bardzo wiele zależy od pacjenta. Pamiętać należy, że przed lekarzem nie możemy mieć sekretów, a informacje, z naszego punktu widzenia, błahe mogą mieć ogromne znaczenie.

Echo serca

To nieinwazyjne, czyli bezbolesne i nieobciążające organizmu, badanie; potocznie nazywane ultrasonografią (USG) serca. Celem testu jest sprawdzenie struktur anatomicznych i morfologicznych naszej pompy ssąco-tłoczącej krew. Najważniejszy w naszym ciele mięsień, w stanie spoczynku przepompowuje od 5-6 litrów krwi na minutę, a w ciągu jednego dnia kurczy się kilkadziesiąt tysięcy razy. Z tego powodu bardzo ważna jest obserwacja: pracy komór oraz przedsionków sercowych, zastawek, jak również kurczliwości ścian. Z tego względu tak istotna jest profilaktyka. Jej powodzenie zapewniają systematyczne badania obrazowe, podczas których lekarz obserwuje pracę mięśnia sercowego.

Próba wysiłkowa na bieżni

To kolejne, również nieinwazyjne, badanie. Z pozoru przypomina raczej trening fitness niemniej, to bardzo istotny, i wiele obrazujący test. Na bieżni ruchomej pacjent zmuszony jest do wzmożonej aktywności fizycznej. Podczas marszu i biegu, lekarz bacznie przygląda się pracy serca. W taki sposób niezwykle łatwo wychwycić nieregularne bicie serca (tzw. arytmię wysiłkową), zweryfikować można również pochodzenie bólów, kłóć w klatce piersiowej. Dzięki próbie wysiłkowej zdiagnozować można również chorobę niedokrwienną serca, czyli chorobę wieńcową.

EKG

Elektrokardiogram, w skrócie EKG, to bardzo popularne, bezbolesne badanie rytmu serca w spoczynku (a zatem bez wzmożonego wysiłku). Na czym polega badanie? Przyczepione do klatki piersiowej elektrody przewodzą impuls elektryczny do przetwarzającego sygnał elektrokardiogramu, następnie maszyna drukuje wyniki testu, które interpretuje lekarz. Badanie pozwala zdiagnozować lub wykluczyć nieprawidłowy rytm – za szybkie lub zbyt wolne uderzenia – serca (arytmię), migotanie przedsionków, a nawet przebyte lub świeże niedokrwienie mięśnia sercowego.

Nasi Kardiolodzy