Konsultacja

To spotkanie z lekarzem, na którym omawiana jest przyczyna dolegliwości, analizowane są wyniki badań i wdrażane jest leczenia chorób endokrynologicznych. W przypadku rozpoznania lub podejrzenia zaburzeń hormonalnych lekarz zleca odpowiednie badania, prowadzi leczenie i sprawuje pełną opiekę nad pacjentem.

USG tarczycy

To nieinwazyjne badanie obrazowe tarczycy. Informuje nas o tym czy tarczyca jest położona prawidłowo, jakie są jej wymiary, czy ma prawidłową budowę i unaczynienie, czy zawiera nieprawidłowości (np. zmiany ogniskowe, guzki, torbiele). USG tarczycy nie wymaga żadnego przygotowania i może być wykonane u każdego pacjenta.

Biopsja tarczycy

To badanie, którego celem jest uzyskanie komórek tarczycy w celu ich oceny pod mikroskopem. Biopsja wykonywana jest za pomocą bardzo cienkiej igły i odbywa się pod kontrolą USG, aby precyzyjnie i dokładnie pobrać komórki. Wskazania do biopsji ustala lekarz.

Nasi Specjaliści